Jednostka pozyskała sprzęt komputerowy.

Jednostka pozyskała sprzęt komputerowy.

W ramach owocnej współpracy Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przekazało nieodpłatnie dla naszej jednostki komputer wraz z wyposażeniem. Sprzęt ten ułatwi nam szybszy kontakt z innymi organizacjami jak również przyczyni się do rozwoju naszej infrastruktury.

Wyrażamy podziękowanie za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszy jej rozwój.