Alarm dla grodu Niemcza

Alarm dla grodu Niemcza

3 Dzień Dni Niemczy
Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Niemcza przybyły na Rynek. Burmistrz podziękował druhom za 70 lat wiernej służby w ratowaniu mienia i życia ludzkiego nie szczędząc przy tym własnego zdrowia i sił. Na koniec uroczystości wszyscy druhowie zostali powołani przez Burmistrza do drużyny wojów Komesa.

 

Keep reading →